LG-KH1300 CYON Full Unlocked

In

Photobucket

   LG-KH1300 CYON Full Unlocked

LG-KH1300 Full unlock không dùng Sim ghép sử dụng được tất cả các mạng 3G (WCDMA) của Việt Nam ( WCDMA 2100Mhz), và các mạng 3G của thế giới, máy có chức năng chuyển vùng quốc tế toàn cầu (Globle Roamming Service).

- 3G - Mobifone (W Mobile Vietnam 452 01)

- 3G - Vinaphone (W Vina Vietnam 452 02)

- 3G - Viettel (WW Viettel Vietnam 452 04)

Chia sẻ bài viết này với bạn bè