Samsung Anycall SCH-W330 TLive,3G+ Full Unlocked

In

SCH-W330

Samsung Anycall SCH-W330 TLive,3G+ Unlocked

   Giải mã mở mạng thành công Samsung Anycall SCH-W330 TLive,3G+ trực tiếp không sử dụng Sim ghép (X-Sim - Không cắt Sim đang sử dụng) sau khi mở mạng dùng tất cả mạng GSM và 3G (WCDMA) của Việt Nam và thế giới

- Unlock Network (Mở khóa mạng trực tiếp)
- Unlock user code (Mở khóa máy,khóa bàn phím,khóa chức năng..)
- Sửa lỗi phần mềm (Máy không lên nguồn,bị treo,lỗi chức năng...)

No-Xsim

Chia sẻ bài viết này với bạn bè