Unlock,Giải mã, mở mạng All New SonyEricsson & Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt

In

aino

 

Dịch vụ giải mã - mở mạng - tất cả các loại SonyEricsson

 

- Unlock Network Locked (Mở khóa mạng)

- Unlock User code (Mở khóa người sử dụng)

- Unlock Sim lock (Khóa Sim vào máy)

- Sửa lỗi - Nâng cấp phần mềm (Firmware)

- Nạp Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

- Cài đặt ứng dụng - trò chơi (Game - App)

Danh sách loại máy SonyEricsson

- A - Series : Aino_U10
- C - Series : C510, C702, C901, C902, C903, C905, CK13, CK15_TXT

 - E - Series : E10, E15_Xperia, E16_Shakira
- F - Series : F305, F500
- G - Series : G502, G700, G705, G900

 - I - Series : IS07_Akane, IS11s_akane
- J - Series  : J10_Elm, J20_hazel, J105_naite, J108_cedar, J120, J132, J200, J200i, J210, J210i, J220, J300, Jalou_F100
- K - Series : K200, K220, K300, K310, K320, K330, K500, K510, K530, K550, K550 i-

Mode, K600, K608, K610, K610 i-Mode, K618, K630, K660, K700, K750, K770, K790,

K800, K810 ,K818, K850, K858

- L - Series : LT15_Xperia_Arc, LT18_Xperia_Arc_s
- M - Series : M1_Aspen, M600, M608, MT15_Neo, MK16_xperia_pro, MT11_xperia_neoV, MT15_xperia_neo
- N - Series : Naite_J105
- P - Series : P1, P800, P802, P900, P908, P910, P910i, P990
- R - Series : R300, R306, R800_Xperia_Play, R800x_xperia_play_cdma, R800at_xperia_play
- S - Series : S302, S312, S500, S700, S710, SO-01B, SO-01C, SO-02C, SK17_xperia_mini_pro, ST15_xperia_mini, ST17_xperia_active, ST18_xperia_ray
- T - Series : T250, T270, T280, T303, T650, T658, T700, T707, T715, TM506, TM717

- U - Series : U1_Satio, U1i_Saitio, U5_Vivaz, U8_Vivaz pro, U20, U100_yari
- V - Series : V630, V640, V800, V802
- W - Series : W8, W20_zulo, W100_Spiro, W150_Yendo, W200, W205, W300, W302, W380, W395, W508, W518, W550, W580,

W580 i-Mode, W595, W595s, W600, W610, W660, W700, W705, W707, W710, WT13_mix_walkman, WT19_live_with_walkman
indipill.com

W715, W760, W800, W810, W830, W850, W880, W900W888, W890, W902, W902

plus, W908, W910, W950, W958, W960, W980, W995

 - X - Series : X5_xperia, X8, X10_Xperia, X10_Mini, X10_Mini Pro
- Y - Series : Yari_U100
- Z - Series : Z200, Z208, Z250, Z300, Z310, Z320, Z500, Z500a, Z500i, Z520, Z530, Z550,

Z555, Z558, Z610, Z710, Z750, Z770, Z780, Z800, Z1010.

Chú ý : Màu đỏ là những model mới nhất

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè