Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt Samsung USA

In

N915A TV

Tiếng Việt Samsung AT&T, T-Mobile... xách tay USA

     Vietnam's Gsm Team : hỗ trợ Unlock & chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt cho hầu hết các máy điện thoại Samsung xách tay từ Mỹ - USA của nhà mạng AT&T, T-Mobile, U.S Cellunar, Metro PCS, Cricket, Sprint, Vezizon.. Samsung Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 5, S3, S4, S5, S6, S6 Edge, S6 Plus, S7, S7 Edge, J3, J7 .. Dịch vụ độc quyền duy nhất tại Vietnam của chúng tôi..

Danh sách hỗ trợ Unlock & Nạp Tiếng Việt

 

 

SM-N920A Galaxy Note 5 - AT&T Tiếng Việt

SM-N920T Galaxy Note 5 - T-Mobile Tiếng Việt

SM-N915A Galaxy Note Edge Tiếng Việt - AT&T

SM-N910A Galaxy Note 4 Tiếng Việt - AT&T

SM-N900A Galaxy Note 3 Tiếng Việt - AT&T

SM-G550T Galaxy On5 Tiếng Việt T-Mobile

SM-G550T1 Galaxy On5 Tiếng Việt Metro PCS

SM-G550T2 Galaxy On5 Tiếng Việt

SM-G750A Galaxy Mega 2 Tiếng Việt - AT&T

SM-G800A Galaxy S5 mini Tiếng Việt - AT&T

SM-G850A Galaxy Alpha Tiếng Việt - AT&T

SM-G890A Galaxy S6 Active Tiếng Việt - AT&T

SM-G891A Galaxy S7 Active Tiếng Việt - AT&T

SM-G900A Galaxy S5 - AT&T - Tiếng Việt Android 4.4.2 ~ 5.1.1

SM-G870A Galaxy S5 Active - AT&T - Tiếng Việt 4.4.2 ~ 6.0.1

SM-G900AZ Galaxy S5 - Cricket - Tiếng Việt 4.4.2 ~ 5.0

SM-G920AZ Galaxy S6 - Cricket

SM-G920A Galaxy S6 - AT&T Tiếng Việt

SM-G920R4 Galaxy S6 - Cellunar Tiếng Việt

SM-G920T Galaxy S6 - T-Mobile

SM-G925A Galaxy S6 Edge - AT&T Tiếng Việt

SM-G925R4 Galaxy S6 Edge - U.S Cellunar Tiếng Việt

SM-G925T Galaxy S6 Edge - T-Mobile Tiếng Việt

SM-G928A Galaxy S6 Plus - AT&T Tiếng Việt

SM-G928T Galaxy S6+ - T-Mobile Tiếng Việt

SM-G928R4 Galaxy S6+ - U.S Cellunar Tiếng Việt

SM-G930A Galaxy S7 Tiếng Việt - AT&T

SM-G930T Galaxy S7 Tiếng Việt - T-Mobile

SM-G935A Galaxy S7 Edge Tiếng Việt - AT&T

SM-G935T Galaxy S7 Edge Tiếng Việt - T-Mobile

SM-J700T Galaxy J7 Tiếng Việt - T-Mobile

SM-J700T1 Galaxy J7 Tiếng Việt - Metro PCS

SM-J700T1 Galaxy J7 Tiếng Việt - Metro PCS

SM-J320A Galaxy J3 Tiếng Việt - AT&T

SM-J320AZ Galaxy J3 Tiếng Việt - Cricket

 

 

Tags:

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết này với bạn bè